Öğrenmek İstiyorum

Şu anda 163 konuk çevrimiçi
Üyeler

TANIM:

AHUİK,İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu çağrısıyla aşağıda adları yazılı kurul bileşenleriyle, İstanbul ilinde başlayan Aile Hekimliği sürecini, belirlenecek kriterler ışığında her yönüyle izlemek,öneriler geliştirmek,raporlar hazırlamak amacıyla oluşturulmuş,belli periyotlarla toplanacak oluşumu tanımlamaktadır.

AHUİK BİLEŞENLERİ:

İstanbul Tabip Odası PHK,
TTB-GPE,
Pratisyen Hekimlik Derneği,
Türkiye Aile Hekimi Uzmanları Derneği,
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği,
İstanbul Aile Hekimleri Derneği,
Sağlık Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası,
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Kürsüsü,
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Kürsüsü,
Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı Kürsüsü
Hasta Hakları Derneği

08.12.2010 TARİHLİ AHUİK TOPLANTISINA KATILANLAR:

Dr.Fethi Bozçalı:İTO YK
Dr.Naciye Demirel:İTO-Pratisyen Hekim Komisyonu(PHK)
Dr.Mustafa Sülkü:TTB-GPE ve İTO-PHK
Prof.Dr.Nuray Özulnar:Halk Sağlığı Uzmanları Derneği/ İstanbul Üniversitesi Tıp Fak.HSABD
Prof.Dr.Bedia Özyıldırım: İstanbul Üniversitesi Tıp Fak.HSABD
Dr.İlker Kayı:İstanbul Üniversitesi Tıp Fak.HSABD
Dr.Ali Demircan:Pratisyen Hekimlik Derneği/İstanbul Şube Başkanı
Dr.İrfan Alemdar: Pratisyen Hekimlik Derneği
Dr.Turgut Özcan:İstanbul Aile Hekimleri Derneği/Başkan
Dr.Recep Koç İstanbul Aile Hekimleri Derneği
Erdal Güzel:Sağlık Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası/Anadolu Şube Başkanı
Ebe Ayten Aktürk: Sağlık Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Dr.Nazmi Algan:İTO/Aile Hekimi Uzmanı

 

E-posta okuma programı olan Thunderbird'ü buradan yükleyebilirsiniz   Güvenli internet tarayıcısı olan Firefox'u buradan yükleyebilirsiniz  Ücretsiz ofis paketi olan OpenOffice.org'u buradan yükleyebilirsiniz

İstanbul Tabip Odası
WEB
Türkocağı Cad.No:17, Kat:1 Cağaloğlu 34440/ İSTANBUL