Öğrenmek İstiyorum

Şu anda 157 konuk çevrimiçi
TTB'den Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na Yabancı Aile Hekimleriyle İlgili Yazı

TTB Merkez Konseyi, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı'na, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalıştığı öğrenilen 46 yabancı aile hekiminin durumuna ilişkin yazı gönderdi.

Yazıda, kamu görevlisi oldukları tartışmasız olan aile hekimlerinin, taşımaları gereken diğer koşulların yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerektiği de vurgulanarak, söz konusu kişilerin kamu görevinde/aile hekimi olarak çalışıp çalışmadığı, bu çalışmayı sağlayan yasal statünün ne olduğu, söz konusu aile hekimliği pozisyonlarının ilan edilip kamu görevlisi tabiplerin taleplerinin sorulup sorulmadığı ve bu kişilerin Türkçe'ye hakimiyet düzeyine ilişkin bilgilerin ivedilikle paylaşılması istendi. 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı'na gönderilen yazı için tıklayınız.


 

E-posta okuma programı olan Thunderbird'ü buradan yükleyebilirsiniz   Güvenli internet tarayıcısı olan Firefox'u buradan yükleyebilirsiniz  Ücretsiz ofis paketi olan OpenOffice.org'u buradan yükleyebilirsiniz

İstanbul Tabip Odası
WEB
Türkocağı Cad.No:17, Kat:1 Cağaloğlu 34440/ İSTANBUL