Öğrenmek İstiyorum

Şu anda 259 konuk çevrimiçi
TTB Heyeti, Aile Hekimlerinin Nöbet Cezaları İle İlgili Olarak Danıştay’da Görüşme Yaptı

Türk Tabipleri Birliği Heyeti, aile hekimlerinin nöbet cezaları ve hukuki süreç ile ilgili olarak 29 Mart 2016 tarihinde Danıştay 5. Daire Başkan Vekili ile bir görüşme yaptı.

Heyet, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal, TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Recep Koç ve TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Verda Ersoy’dan oluştu.

 

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, birinci basamak sağlık hizmetlerinde sık sık değiştirilen mevzuat, cumartesi nöbetleri, nöbetlerle ilgili hukuki kararlar  ve tüm bunların alandaki etkisi aktarıldı.

 

 

E-posta okuma programı olan Thunderbird'ü buradan yükleyebilirsiniz   Güvenli internet tarayıcısı olan Firefox'u buradan yükleyebilirsiniz  Ücretsiz ofis paketi olan OpenOffice.org'u buradan yükleyebilirsiniz

İstanbul Tabip Odası
WEB
Türkocağı Cad.No:17, Kat:1 Cağaloğlu 34440/ İSTANBUL