Öğrenmek İstiyorum

Şu anda 275 konuk çevrimiçi
Mersin’de Sözleşme Fesihlerini Durdurduk!

Mersin’de aile hekimlerinin hak arama mücadelesine öncülük eden Dr. Gürbüz Şen, Dr. Ahmet Nurcan, Dr. Cengiz Alyeşil ve Dr. Gürkan Aslan'a sözleşme feshi uygulanmak istenmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği ve birinci basamakta örgütlü dernek ve sendikaların çağrısıyla 1 Şubat 2016 tarihinde Mersin’de toplanılmıştır.

Mersin Tabip Odası öncülüğünde Gaziantep, Hatay, Adana, Antalya Tabip Odaları’ndan ve diğer birinci basamak sağlık meslek örgütlerinden temsilcilerle birlikte ortak basın açıklaması ve yerel idarecilerle görüşme gerçekleştirilmiştir. Basın açıklamasını TTB Aile Hekimliği Kol Sekreteri Dr. Yaşar Ulutaş yapmıştır.

Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü adı geçen arkadaşlarımızın sözleşme fesih sürecini durdurduklarını heyetimize iletmişlerdir.

Bu arada TTB heyetinin 2 Şubat 2016 tarihinde Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanlığıyla görüşüleceği bilgisini paylaşıyoruz.

Sağlık Bakanlığı’nı bir kez daha bu haksız, hukuksuz dayatmalardan vazgeçmeye, uyguladıkları baskıları durdurmaya davet ediyoruz.

Aile Hekimlerinin ve diğer ASM sağlık çalışanlarının haklı ve meşru mücadelesi kararlılıkla devam edecektir.

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu

 

 

 

E-posta okuma programı olan Thunderbird'ü buradan yükleyebilirsiniz   Güvenli internet tarayıcısı olan Firefox'u buradan yükleyebilirsiniz  Ücretsiz ofis paketi olan OpenOffice.org'u buradan yükleyebilirsiniz

İstanbul Tabip Odası
WEB
Türkocağı Cad.No:17, Kat:1 Cağaloğlu 34440/ İSTANBUL