Öğrenmek İstiyorum

Şu anda 194 konuk çevrimiçi
Emekli Aile Hekimleri Adına Açtığımız Davalarda Nihayet Olumlu Sonuçlar Almaya Başladık

İstanbul’da aile hekimliği uygulaması 01.11.2010 tarihinde başladı.

Emekli hekimlerin de, aile hekimi olarak görev yapabileceğinin duyurulması üzerine bu statüdeki hekimler de Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi imzalayarak göreve başladılar.

Sözleşmelerin imzalanması sırasında, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından emekli aylığının kesilmesini isteyip istemedikleri sorulduğu ve hekimlerden bu içerikte dilekçeler alındığı bilinmekteydi. Nitekim hekimlerin emekli maaşları kesilmedi.

Bu durum iki yıla yakın bir süre, herhangi bir sorun yaşanmaksızın devam etti.

 

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu, göndermeye başladığı yazılar ile hekimlerden bu dönemde aldıkları emekli maaşlarının geri ödenmesini/iade edilmesini istemeye başladı. Keza emekli maaşlarını ödemeyi de kesti.

Bu nedenle emekli sandığına tabi olan hekimler adına İdare Mahkemelerinde, SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olan hekimler adına İş Mahkemelerinde çok sayıda davalar açtık.

‘Aile hekimlerinin hukuki statüsü’ tartışmasına dayanan bu davalarda, Mahkemelerin yaşanan hukuki uyuşmazlığı anladığını söylemek çok güç. Nitekim ardı ardına, davamızın konusunu bile hatalı aktaran yüzeysel Mahkeme kararları ile karşılaştık.

Ancak 3 yılı aşkın bir süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonunda, emekli aile hekimlerinin emekli maaşının kesilmesi ve yanı sıra yapılan ödemelerin geri istenmesi işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu tespit eden mahkeme kararları almaya başladık. Ayrıntılı gerekçe içermesi nedeniyle de önemli olduğunu düşündüğümüz örnek bir kararı ekte paylaşıyoruz.

Ancak olumlu ve olumsuz sonuçlanan tüm davaların Yargıtay aşamasında olduğunu, henüz temyiz aşamasından geçip kesinleşen bir karar olmadığının da altını çizmek istiyoruz.

Ancak hukuki kanaatimiz, SGK’nın emekli maaşından kesinti yapması ve ödemeleri geri isteme talebinin haksız olduğunun Yargıtay tarafından da anlaşılacağı/onanacağı yönünde.

Ayrıntılı bilgi için hukuk büromuza başvurmanızı öneriyoruz.

 

15.09.2015

 

İstanbul Tabip Odası

Hukuk Bürosu

 

Bakırköy 2. İş Mahkemesi’nin kararı için tıklayınız

 

E-posta okuma programı olan Thunderbird'ü buradan yükleyebilirsiniz   Güvenli internet tarayıcısı olan Firefox'u buradan yükleyebilirsiniz  Ücretsiz ofis paketi olan OpenOffice.org'u buradan yükleyebilirsiniz

İstanbul Tabip Odası
WEB
Türkocağı Cad.No:17, Kat:1 Cağaloğlu 34440/ İSTANBUL