Öğrenmek İstiyorum

Şu anda 137 konuk çevrimiçi
13 Mart G(Ö)REV Eylemi İçin İtiraz Dilekçesi Örneği

Hatırlanacağı gibi Türk Tabipleri Birliği, yaşanan sorunlara dikkat çekmek için 14 Mart Tıp Haftasında g(ö)rev etkinliği düzenleneceğini ilan etti.

TTB’nin bu çağrısı, daha sonra Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES),  Devrimci Sağlık iş Sendikası (Dev-Sağlık İş), Türk Hemşireler Derneği,  Ebeler Derneği,  Sosyal Hizmet Uzmanları  Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Türk Psikologlar Derneği, İSTAHED, Türk-Sağlık Sen tarafından da paylaşıldı.

Yazının devamı için

Dilekçe örneği için tıklayınız

 

E-posta okuma programı olan Thunderbird'ü buradan yükleyebilirsiniz   Güvenli internet tarayıcısı olan Firefox'u buradan yükleyebilirsiniz  Ücretsiz ofis paketi olan OpenOffice.org'u buradan yükleyebilirsiniz

İstanbul Tabip Odası
WEB
Türkocağı Cad.No:17, Kat:1 Cağaloğlu 34440/ İSTANBUL