Öğrenmek İstiyorum

Şu anda 146 konuk çevrimiçi
Silivri Cumartesi Nöbetlerine Hayır Dedi, Temsilcilerini Belirledi

Silivri temsilciliğimiz, Sağlık Bakanlığı'nın birinci basamak sağlık çalışanlarına esnek ve ek çalışma dayatmalarına karşı yürütülecek mücadelenin görüşülmesi ve Odamızın Silivri  birinci basamak temsilcilerini belirlemesi amacıyla 24.12.2014 tarihinde bir toplantı yapmıştır.


Toplantı, Silivri temsilcimiz ve TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr.Fethi Bozçalı'nın konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmelerle başlandı.

Toplantıda, katılımcılar Cumartesi günleri ASM nöbetlerine gitmeyeceklerini, esnek ve uzun çalışma dayatmalarına karşı haklarını korumak için her türlü eylem ve etkinlik içinde yer alacaklarını, tüm ASM ve TSM çalışanlarının hakları için birlikte mücadele etmeye çağırdıklarını bildirdiler.

Birinci basamak temsilcisi olarak Dr.Ersin Gökpınar ve Dr.Çağrı Beyhun Serhat seçildiler.

 


 

E-posta okuma programı olan Thunderbird'ü buradan yükleyebilirsiniz   Güvenli internet tarayıcısı olan Firefox'u buradan yükleyebilirsiniz  Ücretsiz ofis paketi olan OpenOffice.org'u buradan yükleyebilirsiniz

İstanbul Tabip Odası
WEB
Türkocağı Cad.No:17, Kat:1 Cağaloğlu 34440/ İSTANBUL