Öğrenmek İstiyorum

Şu anda 279 konuk çevrimiçi
TTB Aile Hekimleri Kolu, Sağlık Bakanlığı'na Kırmızı Kart Gösterecek!

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu 22 Ekim 2013 tarihinde, komisyon üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Fethi Bozçalı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.
Komisyon toplantısında;

•    Aşılarda soğuk zincir kırılması,
•    ASM’lerin kamu binalarında hizmet vermelerinin sağlanması için yapılacak etkinliklerin görüşülmesi,
•    Uzmanlık eğitimi,
•    Basında yer alan, Sağlık Bakanı ve yetkililerin Aile Hekimliğine ilişkin yaptıkları açıklamalar,
•    Acil nöbet düzenlemeleri,
•    Sözleşme taslağının son durumu ile ilgili konular görüşüldü.

Toplantıda, ASM çalışanlarına dayatılan acil nöbetlere, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanları aleyhine olacak bir çok düzenleme içeren ödeme ve sözleşme yönetmelik değişikliğine karşı başlatılan elektronik imza kampanyasının sürdürülmesine, TTB Aile Hekimliği Kolu’nun bu amaçla  26 Ekim 2013 tahinde Sağlık Bakanlığı önünde yapacağı basın açıklamasına ASM çalışanlarının da katılımı ve desteği için çağrıda bulunulmasına karar verildi.

 

E-posta okuma programı olan Thunderbird'ü buradan yükleyebilirsiniz   Güvenli internet tarayıcısı olan Firefox'u buradan yükleyebilirsiniz  Ücretsiz ofis paketi olan OpenOffice.org'u buradan yükleyebilirsiniz

İstanbul Tabip Odası
WEB
Türkocağı Cad.No:17, Kat:1 Cağaloğlu 34440/ İSTANBUL