Öğrenmek İstiyorum

Şu anda 161 konuk çevrimiçi
İçerik Tıklama Görünümü : 5958839

Aile Hekimlerine Yeni Birim Baskısı

Sağlık Bakanlığı yanlış politikalarında ısrar ederek, Aile hekimlerine ASM’lerinde yeni birim açmaya zorlayarak baskı kuruyor.

Sağlık Bakanlığı, Aile hekimi başına düşen nüfusu ortalama 3500-4000 kişiden 2017 yılında 2900’e indirmek istiyor. Bu amaçla açılan yeni aile hekimi kadrolarında, ne çalışılacak bina, demirbaş ve tıbbı malzeme, ne hemşire, ne de kayıtlı hasta bulunmuyor.

 
Aile Hekimliği Yönetmelik Değişikliği Öncesi Sağlık Bakanlığı'na Açık Çağrı

ttb_2

Birinci basamak sağlık alanında örgütlü sendika ve dernek temsilcileri, Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimliği yönetmeliklerinde çalışanların temel haklarıyla ilgili bir takım değişiklikler yapılacağı bilgisinin yansıması üzerine, Sağlık Bakanlığı'na açık çağrıda bulundu.

 
Birinci Basamak Sağlık Örgütleri Toplantısı Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından düzenlenen Birinci Basamak Sağlık Örgütleri toplantısı 3 Aralık 2016 Cumartesi günü TTB toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimliği alanında yapmaya hazırlandığı kamuoyuna yansıyan değişikliklerin tartışılması ve yeni sözleşme döneminin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya, birinci basamak sağlık hizmetleri alanında örgütlü sendika ve derneklerin temsilcileri katıldı.

 
Diğer Makaleler...

blank blank blank

Aile hekimi kimdir?

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiptir. 

Toplum Sağlığı Merkezi nedir?

Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşudur.

Yerinde Sağlık hizmeti nedir?

Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu yaşam alanlarına Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre giderek yerinde vereceği sağlık hizmetidir.

E-posta okuma programı olan Thunderbird'ü buradan yükleyebilirsiniz   Güvenli internet tarayıcısı olan Firefox'u buradan yükleyebilirsiniz  Ücretsiz ofis paketi olan OpenOffice.org'u buradan yükleyebilirsiniz

İstanbul Tabip Odası
WEB
Türkocağı Cad.No:17, Kat:1 Cağaloğlu 34440/ İSTANBUL