Öğrenmek İstiyorum

Şu anda 4 konuk çevrimiçi

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/ailehekimligi.istabip.org.tr/httpdocs/modules/mod_stats/helper.php on line 106
İçerik Tıklama Görünümü : 2458662

Aile Hekimleri Zorunlu Nöbet Dayatmasına Karşı Sürdürdükleri Mücadeleyi Kazandı!

Sağlık Bakanlığı’nın, birinci basamak sağlık çalışanlarına Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM) Cumartesi günleri fazladan çalışma dayatmalarında; aile hekimleri ve diğer ASM çalışanlarının iki yıla yakın bir zamandır sürdürdükleri kararlı mücadelelerinin sonucunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin “ASM çalışanlarına asgari 8 saat zorunlu nöbet” uygulamasını kaldırmasıyla önemli bir aşamaya gelinmiştir.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile birinci basamak sağlık hizmet alanında örgütlü dernek ve sendikaların öncülüğünde, aile hekimleri ve diğer ASM çalışanlarının fazla ve esnek çalışma dayatmalarına karşı haklı ve meşru bir zeminde sürdürdükleri “Cumartesi nöbet eylemi”nin başarıya ulaşmasıyla, tüm çalışanların hak arama ve emek mücadelesi adına önemli bir kazanım elde edilmiştir.

 
Sıfır Nüfuslu Aile Hekimliği Birimleri Çalışma Barışını Bozuyor!

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından değişik ortamlarda, aile hekimlerinin iş yükünün fazla olduğu kabulünden yola çıkılarak aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılmasının planlandığı dile getirilmektedir. Çeşitli illerde bu amaçla sıfır nüfuslu (yeni ihdas) aile hekimliği birimlerinin açıldığı görülmektedir.

Yeni kurulan aile hekimliği birimlerinde göreve başlayacak aile hekimlerine bir yıl içerisinde 1000 nüfus üzerinden ücretlendirme yapılacaktır. Bu nedenle yeni başlayan aile hekimlerinin bir yıl içinde kendilerine kayıtlı nüfus sayısını 1000 kişiye çıkarmaları gerekmektedir. Aksi takdirde sözleşmeleri feshedilecektir. Yeni açılan birimler genellikle göç alan, nüfusu artan bölgeler değildir; aile hekimleri o bölgede çalışan aile hekimlerinin kayıtlı hastalarından kendine kayıt yapmak durumundadırlar.  Bu durum aile hekimleri arasındaki çalışma barışını ve ilişkilerini  bozucu etki yapacaktır.

 
Aile Hekimlerine Yönelik Olağan Dışı Denetimler Hakkında Bilgi Notu

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 33. maddesine göre, aile sağlığı merkezleri, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, altı aylık aralıklarla denetlenir.

Denetimler;

  • Kurum (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu),
  • ilgili mülki idare amirleri (Vali/Kaymakam)
  • yerel sağlık idare amirleri (İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü)

veya

  • bunların görevlendireceği personel

tarafından gerçekleştirilir.

 
Diğer Makaleler...

blank blank blank

Aile hekimi kimdir?

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiptir. 

Toplum Sağlığı Merkezi nedir?

Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşudur.

Yerinde Sağlık hizmeti nedir?

Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu yaşam alanlarına Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre giderek yerinde vereceği sağlık hizmetidir.

E-posta okuma programı olan Thunderbird'ü buradan yükleyebilirsiniz   Güvenli internet tarayıcısı olan Firefox'u buradan yükleyebilirsiniz  Ücretsiz ofis paketi olan OpenOffice.org'u buradan yükleyebilirsiniz

İstanbul Tabip Odası
WEB
Türkocağı Cad.No:17, Kat:1 Cağaloğlu 34440/ İSTANBUL