Öğrenmek İstiyorum

Şu anda 804 konuk çevrimiçi

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/ailehekimligi.istabip.org.tr/httpdocs/modules/mod_stats/helper.php on line 106
İçerik Tıklama Görünümü : 3509649

Aile Hekimleri Sözleşme Taleplerini Belirledi

Emeğimizin ucuzlatılmasına, halkın sağlık hakkının kısıtlanmasına izin vermeyeceğiz!

Son zamanlarda aile hekimlerinden yaptıkları işle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ederken şu cümleleri sıkça duyar olduk:

“Halka hizmet verme motivasyonumuz birçok nedenden dolayı oldukça azalmış durumdadır.”

“İş yükümüzün artması, mesleki saygınlığımızı yitirmiş olmamız, kışkırtılmış sağlık talebi, idari baskı, sürekli şiddet ve performans baskısı altında çalışmak, çalışma azmimizi her gün daha da azaltmaktadır.”.

”Performansı yakalamak dışında, asıl işimiz olan koruyucu sağlık hizmetlerini yeterince sunamıyoruz.”

Peki, Aile Hekimleri ve TTB Aile Hekimliği Kolu ne istiyor?

TTB Aile Hekimliği Kolu tarafından hazırlanan aşağıda bağlantısını verdiğimiz 25 maddelik öncelikli taleplerimiz bu konuda yol gösterici olacaktır. 

 
TTB AHK 2016-2018 Sözleşme Dönemi Talepleri
TTB Aile Hekimliği Kolu, 2016-2018 sözleşme dönemine ilişkin taleplerini açıkladı.

 

 
TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Seçimleri Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu, birinci basamak sağlık hizmet alanında yaşanan öncelikli sorunları ve çözüm yollarını görüşmek, taleplerini yenilemek, programını oluşturmak, yürütme üyelerini yenilemek amacıyla 15-16 Ekim 2016 tarihin de Ankara’da iki gün süren bir toplantı gerçekleştirdi.

 
Diğer Makaleler...

blank blank blank

Aile hekimi kimdir?

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiptir. 

Toplum Sağlığı Merkezi nedir?

Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını geliştirmeyi ve korumayı ön plana alarak sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bu sorunları gidermek için planlama yapan ve bu planları uygulayan, uygulatan; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini müdürlüğün sevk ve idaresinde organize eden, bu hizmetlerin verimli şekilde sunulmasını izleyen, değerlendiren ve destekleyen, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşudur.

Yerinde Sağlık hizmeti nedir?

Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu yaşam alanlarına Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre giderek yerinde vereceği sağlık hizmetidir.

E-posta okuma programı olan Thunderbird'ü buradan yükleyebilirsiniz   Güvenli internet tarayıcısı olan Firefox'u buradan yükleyebilirsiniz  Ücretsiz ofis paketi olan OpenOffice.org'u buradan yükleyebilirsiniz

İstanbul Tabip Odası
WEB
Türkocağı Cad.No:17, Kat:1 Cağaloğlu 34440/ İSTANBUL